Velkommen til Ringvegen Borettslag

På nettstedet til Ringvegen Borettslag finner du generell informasjon om borettslaget og nærmiljøet, av interesse for potensielle andelseiere. Vi legger også ut relevant informasjon for beboerne i borettslaget, nyheter om vedlikeholdsprosjekter m.m., og andre nyttige opplysninger.

Aktuelt

Utskifting av vannledning i Saupstadringen

Trondheim kommune ved Kommunalteknikk planlegger å skifte ut den eksisterende vannledningen med d...

Ledige garasjer

Kontakt oss for ledige garasjer.

Gravearbeid

Det pågår mye gravearbeid i borettslaget for tiden, og det vil pågå utover høsten. I tillegg til ...