Velkommen til Ringvegen Borettslag

På nettstedet til Ringvegen Borettslag finner du generell informasjon om borettslaget og nærmiljøet, av interesse for potensielle andelseiere. Vi legger også ut relevant informasjon for beboerne i borettslaget, nyheter om vedlikeholdsprosjekter m.m., og andre nyttige opplysninger.

Aktuelt

21/09/2022|Aktuelt

Info om bygging av ny gang- og sykkelveg

Trondheim kommune skal etablere en ny gang- og sykkelveg langs Saupstadringen for å sikre et helh...
21/09/2022|Aktuelt

Viktig informasjon fra Telia

Ringvegen Borettslag har inngått ny kollektiv avtale med Telia på TV og internett. Avtalen inneho...
08/09/2022|Aktuelt

Julemesse

Til alle hobby-gründere. Etter to år med «Corona-tørke», ønsker vi å komme i gang med julemesse ...