Velkommen til våre nettsider


På nettstedet til Ringvegen Borettslag finner du generell informasjon om borettslaget og nærmiljøet, av interesse for potensielle andelseiere. Vi legger også ut relevant informasjon for beboerne i borettslaget, nyheter om vedlikeholdsprosjekter m.m., og andre nyttige opplysninger.


Om borettslaget

Ringvegen Borettslag ble bygget i perioden 1971 - 1973 og ligger ca 1 mil syd av Trondheim sentrum i Saupstad bydel. Borettslaget består av 911 leiligheter fordelt på 32 lavblokker, 3 og 4 etasjer. Administrasjonen og vaktmester har sine kontorer i driftsbygget, som ligger sentralt plassert i området.


Driftsbygget med kontorer

Borettslaget har 7 ansatte, daglig leder, driftssekretær, teknisk leder og 4 vaktmestre. Borettslaget er inndelt i 9 tun, bestående av 3 til 5 blokker.

Vaktmestertjenestens hovedoppgave er å føre tilsyn med borettslagets eiendommer og eiendeler, og sørge for at disse holdes i god stand.Dyrehold tillates etter spesielle retningslinjer og erklæring om at reglene skal overholdes må undertegnes.