HUSKELISTE FOR Å TA VARE PÅ HJEMMET DITT.

Stoppekran:
Stoppekranen skal stenge alt vannet, uten bruk av verktøy. Det er viktig at alle i hjemmet vet hvor den befinner seg, og hvordan den brukes.

Varmtvannsbereder:
Hvis varmtvannsberederen er plassert i kjøkkenbenken eller i et rom uten sluk, er det spesielt viktig at du ser etter lekkasjer. Alle må sjekke blandeventil for lekkasjer. Våre beredere er ca 20 år gamle, og holder i mange år til – men blandeventilen bør sjekkes ofte da pakningene har kortere levetid en selve berederen.

Lekkasje på toaletter:
Sjekk at ditt toalett ikke står og «renner». Det er unødig bruk av vann. Borettslaget betaler pr kubikk vann som brukes – noe som igjen påvirker felleskostnadene. Står toalettet og «renner» – er det mest sannsynlig sisterna som er gåen, og toalettet bør byttes ut.

Røykvarsler:
Husk å bytte batteri i røykvarsleren. Batteri fås gratis ved henvendelse til administrasjonsbygget.

Brannslukkingsapparat:
Brannslukningsapparatet er sikret med en splint på toppen, som skal dras ut hvis du må bruke apparatet. Kontroller at splinten er plombert, at den er intakt og glir lett. Apparatet har en trykkmåler med den rød og en grønn indikator. Står pilen på rødt, må apparatet nyttes ut. Slangen skal være hel og fin. Snu apparatet en gang i året.

Kjøkkenventilator:
Over tid samler det seg fett i kjøkkenventilatoren. Det vil derfor lønne seg å ta ut filteret og vaske det av og til.
Begynner det å brenne på komfyren, kan dette fettet bidra til at brannen sprer seg raskt.

Rester av julemat:
Ikke kast fett fra Ribbe, Pinnekjøtt, julebakst, sauser osv. i toalettet. Det kan føre til tette avløp.
La det står til det blir kaldt og stivner. Da kan det enkelt kastes i restavfallet.

Ventilasjon:
Alle leilighetene i borettslaget har mekanisk ventilasjon.  På taket av blokkene står det trykkstyrte vifter som trekker luft ut fra leiligheten gjennom avtrekksventiler på kjøkken, bad, vaskerom og toalett.  For at dette skal fungere tilfredsstillende er det følgende viktig: Samtlige avtrekksventiler er innregulert. Ikke endre dette!  De ventilene som skal slippe luft inn i leilighetene må stå åpne.  Disse er plassert i vinduskarmene over vindusglasset.  Holdes ventilene lukket, vil det raskt bli dårlig kvalitet på lufta inne i leiligheten, med fare for at det dannes kondens på kalde flater, for eksempel på vindusglasset.