Som sikker mange har fått med seg, bygger vi ut ladestasjoner parallelt med nye garasjer rundt om i borettslaget.

Alle garasjer er klargjort for el-bil ladding. For de som parkerer ute bygges det ut fortløpende ladepunkter etter hvert som folk anskaffer seg el-bil. Bare siste halvår er det registrert 35-40 nye el-biler i borettslaget.

Det er Ohmia Charging  – www.ohmiacharging.no – som eier og drifter anlegget. De har betalt for all infrastruktur knytte til utbyggingen av anleggene. De som ønsker ytterligere informasjon, kan klikke på lenken over. Borettslaget har en avtale om at alle som tegner abonnement innen 2 måneder etter at boksene er satt opp – slipper etableringsgebyret / kjøp av ladeboks.

VIKTIG

Alle må følge nøye med på skilting der det er satt opp bokser for el-bil ladding. Er det kun et deksel med Ohmia-logo på boksen, kan fosilbiler parkere der. Er det kun en sort boks, med et lite lys i midten, er det noen som har el-bil med et abonnement som skal stå der. De som har el-bil og abonnement – SKAL alltid parkere foran en slik sort boks. Uavhengig om det lades eller ikke. De har ikke lengre anledning til å parkere på «vanlig» uteparkering.