Ved oppussing av bad eller kjøkken SKAL administrasjonen kontaktes før arbeidet starter.

Vi har et meget spesielt sluksystem som krever veiledning før det settes i gang oppussing.
Feil fremgangsmåte her kan medføre store vannlekkasjer.
Egenandel på slike skader er for tiden kr 10.000, – og blir belastet den som forårsaker skaden.

Vårt ventilasjonssystem er også spesielt (pga alder) så også her må administrasjonen
kontaktes før man bytter for eksempel kjøkkenvifte.