Det er nå etablert egen vaskeplass for biler og matter/tepper bak det gamle
administrasjonsbygget (Miljøbygget) i Saupstadringen 35 F.

Vaskeplassen er beregnet for 2 biler og en for matter. Matter/tepper innerst nærmest bygget.
Følg merking.

Det er vannslanger på veggen og stikkontakter for støvsuger og høytrykksspylere.

Tilbudet er tenkt til våre beboere, og det er derfor ikke lengre tillat å vaske bil/matter ved
inngangene/oppgangene.

Styret Ringvegen borettslag