SOMMERVIKARER 2023                        

Ønsker du å bidra til å holde våre grøntområder fine i sommer – les mer, og ta kontakt med oss!

Borettslaget ønsker å knytte til seg sommervikarer til plenklipping og stell av våre grøntarealer og blomsterbed.

Plenklippingen foregår hovedsakelig med traktorklipper og det er derfor ønskelig at søkeren har traktor og/eller bilsertifikat. Minimumskravet er at man er fylt 16 år. Det i hovedsak i ukene 25 – 31 behovet er størst, og vi trenger hjelp.

Vikariatet avlønnes etter tariff.

Søkere bosatt i borettslaget har fortrinnsrett. I søknaden er det viktig å føre opp de ukene dere kan jobbe, samt når det er aktuelt å ta ut ferie. Husk at de viktigste ukene er uke 25 – 31.Husk også å oppgi det telefonnummeret og eventuelt e-postadresse som dere kan kontaktes på.

Søknad sendes/leveres borettslagets kontor innen 20. april 2023, eller sendes på e-post til borettslagets e-postadresse som er: post@ringvegen.no har du spørsmål til arbeidsoppgavene, ta kontakt med teknisk leder Terje Østvik på telefon 924 35 729.