Angående montering av nytt fibernett ved Ringvegen BRL

I forbindelse med ny TV- og bredbåndsavtale som er inngått med Telia skal det utføres en installasjon i din bolig.

OneCo Networks er engasjert på vegne av Telia for å utføre denne jobben.

Installasjonen krever at samtlige boenheter i hver oppgang er hjemme/gir tillatelse til at montør har tilgang til boenheten på en gitt dato. Dessverre vil frafall av kun en boenhet føre til at installasjonen til samtlige boenheter i oppgangen ikke vil kunne gjennomføres/fullføres.

Dere vil i løpet av tidsrommet oktober-mars motta et skriv festet på ytterdør med informasjon om dato for installasjon samt hvordan å gi fullmakt til innlåsing hvis ikke mulighet til å være til stede.

På installasjonsdagen

For at installasjonen skal være mulig å utføre MÅ seksjoner/møbler etc. ryddes bort fra området der tv-uttak er montert i dag.

Det vil etter hvert komme mer informasjon knyttet til installasjonen, men har du spørsmål før den tid kan du kontakte OneCo Networks AS på telefonnummer 91502121.
Våre åpningstider er mandag til fredag fra 08:00 – 16:00.

Med vennlig hilsen
OneCo Networks AS

NB! KLIKK HER. Infoskriv Ringvegen