Andeler nå registrert i Grunnboka

Andeler i borettslag skal nå registreres i Grunnboken. De får dermed et sterkere rettsvern på linje med det som fast eiendom i alle år har hatt gjennom tinglysing i Grunnboken.

Innmeldingen skal omfatte:

borettslaget

andelseiere

noterte panteretter og tvangsforretninger

hvem som besitter andelsbrevet

For Ringvegens del er nødvendig informasjon oversendt.

Etter at borettslagsandelene er registrert i Grunnboken vil rettserverv som knytter seg til en andel i et borettslag kunne registreres på andelen i Grunnboken. Andre opplysninger kan registreres dersom det er fastsatt i lov. Etter innmelding, skal alle henvendelser vedrørende borettsandeler skje til Statens kartverk Ullensvang. Statens kartverk har opprettet en egen avdeling i Kinsarvik, som tar seg av dette.