Beregning av areal

Det skjer endringer i hvordan arealet i leiligheter (og hus) blir beregnet. Fra 1/1-08 skal det brukes "b ruksareal" og "primærareal". Disse defineres i hovedsak slik: Bruksareal er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel (fratrukket piper og kanaler som er over 0,5 kvm). Primærrom er samlet areal av f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken ,bad og entre.

Vi vil komme tilbake hvordan dette blir, men noen store forandringer i arealet blir det ikke for beboerne i Ringvegen.