Boligadresseprosjektet - alle leiligheter har egen adresse
(Se også hjemmesiden til Statens kartverk)

900 000 boliger har egen adresse

Bakgrunn
Folketellingen har vært basert på eksisterende registre de siste 30 årene. Men dette har ikke vært mulig for boligtellingen. Alle eneboliger og rekkehus er registrert med egen adresse i GAB (det nasjonale register for grunneiendommer, adresser og bygninger), men boliger i flerboligbygg har man ikke oversikt over. Det er disse som nå har fått sin egen adresse, og det dreier seg om ca. 900 000 boliger. At alle boliger har en egen unik adresse er en forutsetning for å at framtidige boligtellinger også skal være registerbaserte.

Samordning av registre
Arbeidet med "Boligadresseprosjketet" har pågått i siden 1999. Første fase var å samordne adressene i GAB og Det sentrale folkeregisteret (DSF). Mellom disse var det tidligere til dels store avvik. Med avvik menes at adresser registrert i DSF ikke finnes i GAB og omvendt. Denne jobben er utført i regi av Kartverket i fylkene og de lokale folkeregister-kontorene.

Adressetildeling
Neste fase var å gi alle boliger i flerboligbygg (blokker og bygårder) et unikt bolignummer. Det betyr at det ble opprettet om lag en million nye adresser. Kommunene, som har adressemyndighet i Norge, har hatt ansvaret for å gjennomføre denne fasen, og de får økonomisk godtgjørelse for sin jobb.

Adressemerking
Tredje fase, adressemerking av boligene, er ennå ikke gjennomført i Ringvegen. Merket er en huskelapp som skal hjelpe dem som bor i boligen med å oppgi boligens helt korrekte adresse når dette er nødvendig, for eksempel ved flytting. Adressemerket skal klistres på innsiden av karmen på boligens inngangsdør. Dette vil bli gjennomført i borettslaget når oppgangene er rehabilitert og nye dører på plass.

Fakta om "Boligadresseprosjektet"

Vedtatt av Stortinget høsten 1999.
Mål: adressere alle boliger i flerboligbygg, ca. 900 000 boliger, slik at framtidige folke- og boligtellinger kan gjøres registerbaserte.
Boligene skal merkes med en adresselapp som sendes ut i disse dager.
Merkingen skal være avsluttet 3. november. Da starter "Folke- og boligtellingen 2001".
I løpet av september gjennomføres 12 presseseminarer landet rundt.
En omfattende informasjonskampanje gjennomføres.
Adressedelen i GAB skal kompletteres og samordnes med det sentrale folkeregisteret.
Det skal etableres rutiner for ajourhold av boligadressene.
Prosjektperiode: 2000-2002.
Kostnadsramme: 75 millioner kroner.
Samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå, Statens kartverk og Skattedirektoratet v/det sentrale folkeregisteret.
Statistisk sentralbyrå er prosjekteier.

Mer informasjon:
Statistisk sentralbyrå