Flatskjermer og antennekabler - brannfare

Gjennom pressen er vi blitt kjent med følgende:

Flatskjermer med jordet strømkontakt brukt mot kabelnett/telenett kan føre til kraftige elektriske støt, varmgang og økt brannfare. Faren kan avverges ved å bytte antennekabel. Problemet oppstår IKKE på flatskjermer med ujordet strømkontakt.

En del av de nye flatskjermene er utstyrt med jordet kontakt. Dersom disse skjermene kobles til et kabelnett, er det stor fare for at jordingssystemene til strøm og kabelnett kobles feil sammen via flatskjermen. Det oppstår da en form for overspenning som kan være farlig ved berøring. Spesielt utsatt er selve vegguttaket og overgangen mellom uttaket og antennekabelen. I tillegg til berøringsfaren øker også brannfaren, da både kabler og andre komponenter i skjermen kan bli utsatt for overspenning og varmgang.

Tilsvarende problem kan oppstå på PC-er med TV-kort som koples mot kablenett/telenett.

Bytt antennekabel

Beboere som har kjøpt flatskjerm med jordet kontakt, og som bruker skjermen mot et kabelnett, bør bytte til en antennekabel med innebygd trafo (galvanisk skille). En ny antennekabel vil være en billig forsikring i forhold til skadene som kan oppstå. For å unngå elektrisk støt er det viktig at strømledningen ikke er koplet til når antennekabelen skal byttes.