FYR RIKTIG!

Noen gode regler for riktig fyring:

1) Fyr med tørr ved. Tørr ved gir best varmeutbytte av brenselet, gir lite sot i skorsteinen og mindre forurensing.

2) Fyr med god trekk. Det trengs mye luft til god forbrenning. Ligg i små mengder brensel ofte.

3) Unngå rundfyring. Resultatet av rundfyring (med ovnen full av ved og med trekken mest mulig igjenskrudd) er dårlig forbrenning, beksot i skorsteinen, mye forurensing.

Husk også at før nymontering av ildsted skal borettslaget søkes om tillatelse. Dette bl.a. fordi det i enkelte skorsteiner er montert ekstra røykrør. Ødelegges dette røret, vil beboeren bli ansvarlig for ei utbedring som kan komme opp i kr 50.000,-.

I tillegg må monteringa kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. (Dette kan være en murmester, varmeforhandler eller feier. Eier av ovnen er selv ansvarlig for å vurdere kvalifikasjonene til en kontrollør). Det er ikke krav om skriftlig dokumentasjon på utført kontroll, men ved tilsyn fra feiervesenet eller bygningsmyndighetene vil det være en fordel å ha dette. Hvis fyringsanlegget har forårsaket en brann, kan det være en fordel å kunne vise fram en slik bekreftelse til forsikringsselskapet. Borettslagskontoret ber om å få tilsendt en kopi.