Kildesortering:

Det viser seg at en del søppel som skulle vært sortert ut som miljøavfall kastes som restavfall. Søppelet må sorteres i henhold til tilsendt sorteringsliste! Manglende sortering kan føre til at borettslaget må ha større containere, noe som vil øke prisen.

Papir-containerne blir også fort full, mye på grunn av at det kastes ting som ikke er papp og papir.