På vakt mot kondens

I en artikkel på Leieboerforeningens hjemmeside beskriver Ole Erik Carlson og Johan Mattson, fra firma Mycoteam, leiligheter og boliger der det er problemer med dugg på vinduer og innestengt, fuktig luft. Dette trenger ikke å være et problem, men ved høy fuktighet over tid er det en klar fare for vekst av muggsopp. De skriver at vekst kan være godt synlig og føre til en tydelig lukt, mens det andre ganger kan gå lang tid før man oppdager noe tegn til at det er noe galt. I mellomtiden kan det ha vært en umerkelig, negativ belastning på inneklimaet i boligen.

I leiligheter hvor det produseres mer fuktighet enn hva utluftingen klarer å trekke ut, er det en generell fare for så høye fuktverdier at det oppstår vekst av muggsopp. Ekstra stor fare for vekst er det i forbindelse med overflater som kjøles ned på grunn av varmetap, dvs. særlig yttervegger. På slike kalde flater vil det lett kunne dannes kondens. Det er derfor viktig at f.eks. hyller, skap og andre møbler må plasseres slik at blir god luftsirkulasjon og uttørking bak disse. (Eksempel garderobeskap mot yttervegg på soverom).

For å unngå kondensering, er det viktig å sørge for god utlufting, øke oppvarmingen - i hvert fall i deler av døgnet- og eventuelt ommøblering. Tiltak kan også settes inn for å redusere fuktproduksjonen.

Ta gjerne en titt på Leieboerforeningens hjemmeside for ytterligere informasjon.