Snittpriser Ringvegen Borettslag

Under følger oppdaterte snittpriser (10 siste) for salg av de forskjellige leilighetene i borettslaget. Det er to typer 4-roms, i gjennomsnittsberegningen er de slått sammen. For 5-roms er snittprisen beregnet ut i fra de 5 siste salg. (Dette på grunn av mindre antall 5-roms enn øvrige leiligheter og derfor mindre omsetning). Det er ikke tatt hensyn til andel av fellesgjeld.


Pr. 31.12.2000 Pr. 05.10.2001 Pr. 31.12.2001
2-roms kr. 477.500,- kr. 567.000,- kr. 579.300,-
3-roms kr. 589.500,- kr. 716.000,- kr. 732.500,-
4-roms kr. 649.000,- kr. 719.000,- kr. 769.500,-
5-roms kr. 778.000,- kr. 872.000,- kr. 872.300,-

Pr. 14.03.2002 Pr. 30.05.2002 Pr. 11.07.2002
2-roms kr. 589.300,- kr. 656.100,- kr. 686.600,-
3-roms kr. 774.500,- kr. 783.000,- kr. 825.000,-
4-roms kr. 787.500,- kr. 856.500,- kr. 862.500,-
5-roms kr. 868.000,- kr. 868.000,- kr. 868.000,-

Pr. 28.10.2002 Pr. 27.11.2002 Pr. 03.01.2003
2-roms 699.000,- 703.500,- 718.000,-
3-roms 806.000,- 821.500,- 832.500,-
4-roms 868.000,- 887.500,- 899.000,-
5-roms 896.000,- 896.000,- 896.000,-

Pr. 28.03.2003 Pr. 06.05.2003 Pr. 18.06.2003
2-roms 756.500,- 743.500,- 721.000,-
3-roms 852.000,- 847.000,- 848.500,-
4-roms 927.500,- 937.000,- 942.000,-
5-roms 896.000,- 916.000,- 916.000,-

Pr. 24.07.2003 Pr. 07.10.2003 Pr. 31.12.2003
2-roms 715.000,- 699.000,- 737.000,-
3-roms 851.300,- 874.800,- 859.500,-
4-roms 917.000,- 913.000,- 928.000,-
5-roms 916.000,- 916.000,- 946.000,-

Pr. 09.03.2004 Pr. 16.08.2004 Pr. 05.10.2004
2-roms 751.500,- 844.500,- 842.700,-
3-roms 864.000,- 956.500,- 956.500,-
4-roms 923.000,- 1.072.500,- 1.072.500,-
5-roms 946.000,- 970.000,- 970.000,-

Pr. 01.01.2005 Pr. 15.02.2005 Pr. 21.06.2005
2-roms 851.700,- 869.700,- 889.500,-
3-roms 973.100,- 1.010.600,- 1.089.000,-
4-roms 1.080.500,- 1.075.500,- 1.143.000,-
5-roms 1.020.000,- 1.020.000,- 1.020.000,-

Pr. 19.09.2005 Pr. 01.01.2006 Pr. 26.01.2006
2-roms 903.000,- 953.500,- 939.500,-
3-roms 1.108.500,- 1.152.000,- 1.138.500,-
4-roms 1.150.500,- 1.215.000,- 1.214.000,-
5-roms 1.094.000,- 1.264.000,- 1.264.000,-

Pr 5/5-06

Pr 22/8-06

Pr 31/12-06

2-roms 981.000,- 978.000,- 1.106.500,-
3-roms 1.198.000,- 1.285.000,- 1.300.000,-
4-roms 1.277.500,- 1.299.500,- 1.415.500,-
5-roms 1.459.000,- 1.459.000,- 1.469.000,-

Pr. 1/6-07 Pr. 20/8-07 Pr.14/1-08
2-roms 1.123.500,- 1.141.500,- 1.095.000,-
3-roms 1.331.500,- 1.389.000,- 1.344.000,-
4-roms 1.449.500,- 1.465.700,- 1.465.700,-
5-roms 1.474.000,- 1.474.000,- 1.499.000,-

Pr. 28/8-08 Pr. 1/10-08 Pr 30/1-09
2-roms 1.118.500,- 1.106.500,- 1.025.500,-
3-roms 1.302.000,- 1.302.000,- 1.283.000,-
4-roms 1.451.000,- 1.451.000,- 1.387.000,-
5-roms 1.499.000 Som 28/8-08 Som 28/8-08

Pr. 26/10-09 Pr. 30/5-10 Pr. 25/11-10
2-roms 1.044.300,- 1.141.300,- 1.207 000,-
3-roms 1.327.500,- 1.400.500,- 1.581 000,-
4-roms 1.332.500,- 1.388.000,- 1.641 500,-
5-roms 1.543.000,- Som 26/10-09 1.651 000,-

Pr. 23/5-11 Pr. 01/12-11 Pr. 01/06-12
2-roms 1.348 000,- 1.506 500,- 1.633 500,-
3-roms 1.685 000,- 1.730 000,- 1.899 000,-
4-roms 1.718 000,- 1.751 200,- 1.932 500,-
5-roms 1.731 000,- 1.930 000,- 1.951 000,-

Pr. 16/12-12 Pr. 01/04-13 Pr 21/01-14
2-roms 1.616 000,- 1.661 500,- 1.769 500,-
3-roms 1.980 000,- 2.060 000,- 1.971 000,-
4-roms 1.990 000,- 2.080 000,- 2.106 500,-
5-roms 1.979 000,- som 16/12-12 2.095 000,-

Pr.16/10-14 Pr. 05/01-15
Pr. 31/03-15
2-roms 1.773 500,- 1.748 000,-
1.741 500,-
3-roms 2.007 500,- 2.102 500,-
2.070 500,-
4-roms 2.077 500,- 2.157 000,-
2.162 500,-
5-roms 2.316 000,- 2.318 000,-
2.318 000,-

Pr.29/09-15
Pr.29/10-15
Pr.21/12-15
2-roms
1.853 600,-
1.856 000,-
1.888 000,-
3-roms
2.049 000,-
2.085 000,-
2.135 000,-
4-roms
2.146 500,-
2.146 500,-
2.197 000,-
5-roms
2.322 000,-
2.322 00,-
2.306 000,-

Pr.18/02-16 Pr.13/06-16
Pr.23/09-16
2-roms 2.085 000,-
1.873 500,-
1.862 500,-
3-roms 2.138 500,-
2.260 000,-
2.277 500,-
4-roms 2.199 000,-
2.219 000,-
2.306 500,-
5-roms 2.270 000,-
2.320 000,-
2.320 000,-

Pr.04/01-17 Pr.21/04-17
Pr.30.10.17
2-roms 1.940 000,-
2.001 000,-
1.996 500,-
3-roms 2.243 000,-
2.274 000,-
2.227 000,-
4-roms 2.317 000,-
2.343 000,-
2.363 000,-
5-roms 2.368 000,-
2.404 000,-
2.484 000,-

Pr.13/02-18 PR.15/06-18
PR.01/01-19
2-roms 1.939 500,-
1.942 000,-
1.855 500,-
3-roms 2.185 000,-
2.170 500,-
1.099 000,-
4-roms 2.349 000,-
2.260 500,-
2.340 500,-
5-roms 2.484 000,-
2.534 000,-
2.540 000,-