Snørydding og spyling

Etter at vi nå har satt bort vasking av fellesarealene i oppgangene til et ekstern firma, vil beboerne fortsatt ha ansvaret for snørydding. Dette etter oppsatt turnus. Kommer det snø når dere har vaskeplikten, bruk spaden som står i den gamle søppelsjakta og rydd trappene og en meter foran trappene for snø. Da klarer vaktmestrene å ta resten av snøen ved hjelp av det maskinelle snøryddeutstyret og all snøryddinga vil gå så mye raskere…….

På sommers tid ansvaret for å holde det ryddig ved oppgangen, inkl. kosting og spyling følge samme turnus.

Ny liste hvor leilighetsnummer og ukenummer på ansvarsukene framkommer, skal nå være hengt opp på oppslagstavlene, samt at det er lagt ett eksemplar i hver postkasse.