VENTILASJON

Med utgangspunkt i det eksisterende avtrekksanlegget i blokkene er det montert et anlegg med konstanttrykkregulering. Dette vil sikre riktige avtrekksmengder hos alle beboere, slik at beboeren selv kan variere luftmengden i sin egen bolig uten at naboens avtrekksforhold påvirkes. I tillegg til at anlegget er innstilt slik at det trekker mindre luft ut av leiligheten om natta, så er det etablert en funksjon som også sørger for redusert effekt når det er kaldt ute.

Innregulering: Anlegget innreguleres slik at den mengde luft som trekkes ut fra den enkelte leilighet blir riktig, enten den ligger i 1. eller 4. etasje. Det er derfor viktig at beboerne ikke endrer de innstillinger som er gjort på fraluftsventilene på bad, WC, vaskerom eller kjøkkenvifte.

Kjøkkenvifta: Beboerne skal ha fått utlevert produsentens bruksanvisning for kjøkkenventilatoren. Det er viktig at fettfilteret rengjøres regelmessig. Dette for å opprettholde effekten. Filteret kan vaskes i oppvaskmaskina.

Oppvarming: Det er nødvendig å ha en riktig oppvarming av leiligheten: Den kalde lufta trekkes inn i leiligheten gjennom luftinntak, montert over vinduene. Det er derfor viktig å ha montert varmekilden rett under vinduene. Dette fordi det ellers etableres en kaldsone fra ytterveggen og fram til der den alternative varmekilden er plassert. I de leilighetene hvor det ikke er panelovner/varmelister under vinduene, oppfordrer vi beboerne til å montere slike. Dette sikrer en mye mer behagelig oppvarming enn f.eks. oljefylte varmeovner som plasseres i nærheten av der man sitter…..

Vedovn: I enkelte leiligheter har beboerne valgt å montere et ildsted. Det stilles krav til at brukerne sikrer god tilførsel av luft til leiligheten, for at vedovnen kan fungere tilfredstillende. Vær spesielt oppmerksom på at ildstedene må kunne lukkes skikkelig og at det kan holde tett, slik at det ikke kommer giftige røykgasser inn i leilighetene. Dette er spesielt viktig i de oppgangen hvor det er knyttet flere enn ett ildsted til skorsteinen. (Når naboen fyrer, kan det sive røyk inn til den som ikke fyrer i sin ovn!). Se også egen artikkel om vedfyring.

Oppussing: Når ventilasjonsanlegget "kommer i vegen" under oppussing, slik at det må demonteres, må beboerne påse at anlegget blir riktig remontert. Videre må beboerne sørge for at hullet inn til ventilasjonskanalen ikke blir stående åpent når kontrollventilene er demontert. Sørg for å sette ei kraftig papp-plate etc. foran hullet!

Se også instruks for avtrekksanlegg