Hva er forkjøpsrett?

Forkjøpsrett betyr at du får mulighet til å overta en bolig til den pris som er avtalt mellom selger og kjøper. Når en bolig i et borettslag selges vil de øvrige andelseierne i borettslaget og dernest boligbyggelagets medlemmer kunne gjøre bruk av forkjøpsretten, forteller advokat Thor Eek i NBBL.

-Som forkjøpsrettberettiget melder du din interesse til boligbyggelaget. Når kjøpesummen er bestemt vil den av de forkjøpsberettigede som har best rett og best ansiennitet få tilbud om å tre inn i avtalen. Din fordel som forkjøpsberettiget, er at du slipper å ta del i en hektisk budprosess og i stedet får litt tid til å vurdere om du skal takke ja eller nei.

-Både i borettslag og sameier kan det være bestemt at det skal være forkjøpsrett. I borettslag som er etablert av boligbyggelag, for eksempel OBOS og USBL, er dette normalt alltid tilfellet. I Norge er det 800.000 medlemmer i boligbyggelag, og forkjøpsretten er kanskje deres viktigste medlemsfordel. Omkring 5-6.000 boliger tas på forkjøpsrett årlig.

-Det er ikke alltid at forkjøpsrett utløses. Dersom boligen overdras til nære familiemedlemmer, kan ikke forkjøpsrett gjøres gjeldende. Om det er forkjøpsrett i ditt borettslag eller sameie kan du sjekke ved å lese vedtektene.

-Mange spør om forkjøpsretten er prisdrivende eller prisdempende. Noe entydig svar på det kan ikke gis. Det at den forkjøpsberettigede med best ansiennitet ikke deltar i budprosessen kan være prisdempende, men på den annen side vil bevisstheten til de som er med i budprosessen om at det finnes interesserte forkjøpsberettigede kunne trekke i den andre retningen. I den grad det går an å sammenligne prisene på ulike boliger solgt på ulike tidspunkter er det intet som tyder på at boliger med forkjøpsrett ikke har like høy markedspris som andre tilsvarende boliger. For nærmere informasjon om forkjøpsretten bør du ta kontakt med boligbyggelaget.

Borettslagets praksis

Når en leilighet er solgt, får vi beskjed fra megler. De ber da om at forkjøpsretten utprøves. Vi vil da gjøre dette kjent ved oppslag på kontoret. Der vil hver tirsdag bli satt opp oppslag, med svarfrist torsdag i påfølgende uke. I noen tilfeller ønsker megler at forkjøpsretten prøves før budrunde. Vi følger samme rutiner for utprøving.