Informasjon til beboere fra administrasjon og styret

Kjære beboer.

Etter flere uker med isolasjon og strenge retningslinjer, begynner så smått Norge å «lempe» litt på tiltakene.

Ringvegen borettslag følger de anbefalinger gitt av FH og staten, og kan derfor meddele følgende:

  • Ringen Storstue – åpnes for arrangement med maks 50 personer. Husk god avstand.
  • Kontoret – åpnes for besøkende.
  • Generalforsamling – Utsendt innkalling gjelder, ny dato er 17. juni 2020.
  • Styremøter og andre møter – avholdes som normalt.

Ansatte og daglig drift:
Det er ansatte på jobb og de kan nås på telefon og mail.

Telefon: 72 59 22 00
Mail: post@ringvegen.no

Følgende gjelder fortsatt:
Alle oppdrag som utføres av vår driftsavdeling i leiligheter/oppganger som ikke er kritisk må vente.
Kritiske situasjoner som vannlekkasjer osv, håndteres som normalt ved telefonkontakt.
Utenom arbeidstid kan dere få hjelp ved å ringe til døgnvakt på rørlegger/elektriker.
Det er hengt opp en oversikt over hvem dere kan ringe i alle oppganger.

 

Vi oppfordrer samtidig alle til å følge de oppfordring som kommer fra myndighetene.

Skulle situasjonen endre seg – vil det komme ut ny informasjon.

Følg med på vår hjemmeside og Facebook.

Saupstad 28.05.20

Med vennlig hilsen

Ringvegen borettslag
Styret og administrasjonen.