Priser pr. 03.08.2022
Høyeste: kr 2.620 000,-
Laveste: kr 1.900 000,-
Snitt 10 siste: kr 2.430 000,-