Priser pr. 31.12.2022
Høyeste: kr 2.690 000,-
Laveste: kr 2.350 000,-
Snitt 10 siste: kr 2.437 500,-