Priser pr. 08.01.2023
Høyeste: kr 3.325 000,-
Laveste: kr 2.490 000,-
Snitt 5 siste: kr 2.927 000,-

Bilder kommer