Priser pr. 15.11.2021
Høyeste: kr 3.150 000,-
Laveste: kr 2.370 000,-
Snitt 5 siste: kr 2.710 000,-

Bilder kommer