Priser pr. 08.08.2022
Høyeste: kr 3.150 000,-
Laveste: kr 2.370 000,-
Snitt 5 siste: kr 2.736 000,-

Bilder kommer