Nye priser:
Ved opplåsning for beboere som trenger adkomst til sin leilighet, å som ikke har nøkkel. Dette gjelder utenfor kontortid og helg, da er det vakttelefonen som skal ringes. Prisen er kr. 1.000,-.

Lading el-biler
Endelig kan de 4 ladepunktene for el-biler ved driftsbygget snart settes i drift. Er du interessert, ta kontakt med driftskontoret for nærmere informasjon.


Skjema for registrering av husdyr!

Borettslaget har gratis utleie av hengere som beboerne i borettslaget kan leie, ta kontakt med driftskontoret for leie.!


Info skriv til naboer i Ringvegen borettslag

Ta kontakt med driftskontoret for info om SmartOblat - Gjesteparkering.
Tlf.:72592200 eller mail: anita@ringvegen.no


NB! Fra å med fredag 25 oktober 2019 flytter vi fra Dalatunet og er å finne i vårt nye administrasjonsbygg i Saupstadringen 19D

Ringvegen Borettslag
Postboks 9617
Tlf: 72 59 22 00 post@ringvegen.no