Velkommen til vår nettside

På nettstedet til Ringvegen Borettslag finner du generell informasjon om borettslaget og nærmiljøet, av interesse for potensielle andelseiere. Vi legger også ut relevant informasjon for beboerne i borettslaget, nyheter om vedlikeholdsprosjekter m.m., og andre nyttige opplysninger.

Om borettslaget

Borettslaget har 7 ansatte, daglig leder, driftssekretær, teknisk leder og 4 vaktmestere. Borettslaget består av 9 tun, bestående av 3 blokker.

Vaktmestertjenestens hovedoppgave er å føre tilsyn med borettslagets eiendommer og eiendeler, og sørge for at disse holdes i god stand. Dyrehold etter spesielle retningslinjer og erklæring om at reglene skal overholdes må undertegnes.