Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Ringvegen borettslag behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre beboere:

Vi registrerer de personopplysninger som er nødvendig for å kunne levere de tjenester som forventes av oss.

Dette omfatter kontaktinformasjon som; navn, adresse, personnummer, e-post, telefonnummer og betalingsinformasjon. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk.

Formål og grunnlag med behandlingen

Vi behandler opplysningene kun for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i den daglige driften.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi våre beboere informasjon via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Innhenting av personopplysninger

Personopplysninger innhentes / fås fra tredjepart kun ved kjøp og salg av leiligheter. Tredjepart i denne sammenhengen er som oftest eiendomsmeglere eller advokater.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser som forretningsfører utleveres nødvendige opplysninger kun til noen få samarbeidspartnere og lovpålagte– For eksempel eiendomsmeglere og advokater ifbm slag/kjøp av leiligheter, helse, politi og skatteetaten.

Sletting av personopplysninger

Vi foretar sletting av personopplysninger når:

  • Informasjon ikke lengre er relevant for det formålet den er innhentet for.
  • Lovpålagte hensyn er fullført.
  • Det ikke er nødvendig å ta vare på informasjon av historiske årsaker.
  • Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: post@ringvegen.no

Ringvegen borettslag
Saupstadringen 19 D
7078 Saupstad

Postboks 9617
7478 Trondheim