Ringvegen Borettslag

Borettslaget har 8 ansatte, daglig leder, driftssekretær, regnskapsansvarlig, teknisk leder og 4 vaktmestere. Borettslaget består av 9 tun, bestående av 3, 4 etg. blokker.

Vaktmestertjenestens hovedoppgave er å føre tilsyn med borettslagets eiendommer og eiendeler, og sørge for at disse holdes i god stand.

Styret og utvalg 2021 – 2022

Bak fv: Jan Sætervang, Audun Pollen, Raymond Hovdahl, Terje Svarva, Mali Irene Dyrseth.
Foran fv: Stina-Maria Aune, Elen Haarstad, Sissel Nystad.

Etter at konstituerende styremøte er gjennomført, har styret fått denne sammensetning:

Styreleder og leder av Arbeidsutvalget: Terje Svarva
Nestleder og medlem i Arbeidsutvalget: Jan Sætervang
Styremedlem og medlem i Arbeidsutvalget: Sissel Nystad
Leder av Informasjonsutvalget: Elen Haarstad
Leder av Miljøutvalget: Stina-Maria Aune
Miljøutvalget: Raymond Hovdahl
Ansatte valgt og tillitsmann: Audun Pollen
1 varamedlem og medlem i Informasjonsutvalget: Mali Irene Dyrseth

Varamedlemmer:
Mali Irene Dyrseth, Asle Fjærli, Tone Skei Bjørnes og Tor Morten Stamnsve (ansatte)