Styret og utvalg 2018 - 2019

Etter at konstituerende styremøte er gjennomført, har styret fått denne sammensetning:

Styreleder Terje Svarva, Saupstadringen 4 B,

Nestleder Jan Sætervang, Saupstadringen 23B,

3. medlem av Arb.utv. Sissel Nystad, Saupstadringen 17C.

Styremedlemmer: Elen Haarstad, Saupstadringen 47B, Stina-Maria Aune, Saupstadringen 47B, Raymond Hovdahl, Saupstadringen 29D

Audun Pollen (ansattes representant).

Varamedlemmer: Mali Dyrseth, Dilek Argin Sarihan, Knut Ivar Arnesen og Tor Morten Stamnsve (varamedl. for ansattes representant).

Styret:
Første rad fra venstre: Mali Iren Dyrseth, Sissel Nystad, Elen Haarstad og Stina-Maria Aune

Bakerste rad fra venstre: Raymond Hovdahl, Jan Sætervang, Terje Svarva og Audun Pollen


Ringvegen Borettslag
Postboks 9617
Tlf: 72 59 22 00 post@ringvegen.no