Første rekke fra venstre: Mali Iren Dyrseth, Sissel Nystad, Elen Haarstad og Stina-Maria Aune
Bakers rekke fra venstre: Raymond Hovdahl, Jan Sætervang, Terje Svarva og Audun Pollen.

 

Styret og utvalg 2019 – 2020

Etter at konstituerende styremøte er gjennomført, har styret fått denne sammensetning:

Styreleder Terje Svarva, Saupstadringen 4 B,
Nestleder Jan Sætervang, Saupstadringen 23B,
3. medlem av Arb.utv. Sissel Nystad, Saupstadringen 17C.
Styremedlemmer: Elen Haarstad, Saupstadringen 47B,
Stina-Maria Aune, Saupstadringen 47B,
Raymond Hovdahl, Saupstadringen 29D
Audun Pollen (ansattes representant).

Varamedlemmer: Mali Iren Dyrseth, Dilek Argin Sarihan, Knut Ivar Arnesen og Runar Holm (varamedl. for ansattes representant).