Utleie Miljøbygget

Styret vedtok for en tid tilbake å rehabilitere det gamle driftsbygget vårt som er
lokalisert på adresse Saupstadringen 35F i borettslaget.
Formålet med oppussingen var at bygget kunne leies ut til mindre sammenkomster.
Rehabiliteringen er nå ferdigstilt og lokalene er klare for utleie.

For selskapsleie så gjelder følgende informasjon og priser:

Max: 40 stk

Mandag – fredag heldagsutleie for beboere

for ikke beboere

kr. 1 200,-

kr. 1 600,-

Fredag eller lørdag for beboere

for ikke beboere

kr. 2 000,-

kr. 2 500,-

Søndag for beboere

for ikke beboere

kr. 1 200,-

kr. 1 600,-

Hel helg (fre, lør, søn) for beboere

for ikke beboere

kr. 4 200,-

kr. 4 500,-

Det kommer et depositum på kr. 1 000,- i tillegg til leiepris.
Leien betales forskuddsvis ved signering av denne kontrakt.
2 timer vask er inkludert i prisen.
Dersom lokalet skulle være i en slik forfatning at rengjøringen tar lengre tid,
belastes leietaker med kr. 599,- for hver påbegynt time for renholderne.
Renhold som kreves verneutstyr belastes med kr. 1 000,- av leietaker.

Aldersgrense for leie av lokalet er 25 år.
Det er ikke adgang til å leie lokalet på vegne av andre som er yngre enn 25 år.
Ansvarlig leietaker må være personlig til stede under hele arrangementet.

Vi gjør beboerne oppmerksomme på at Miljøbygget også kan leies ut til møter og sosiale lag som quizkveld, syklubb, bridgeklubb etc. Eventuelt faste arrangement som pensjonistforening. For en slik type kortidsutleie, ta kontakt med driftskontoret på telefon 72 59 22 00 eller e-post: post@ringvegen.no

Ledige datoer Miljøbygget

Tilgjengelig
Bestilt
Reservert
MTOTFLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31